Psycholog dzieci i młodzieży – mgr Alina Borowska

O mnie

Jestem psychologiem. Od kilkunastu lat pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi prowadząc diagnozę, poradnictwo, konsultację, terapię, treningi umiejętności społecznych, warsztaty i szkolenia.

Jestem specjalistą wczesnego wspomagania rozwoju, edukacji i terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz specjalistą diagnozy i terapii integracji sensorycznej. Zajmuję się diagnozą rozwoju dziecka od okresu niemowlęcego.

Terapeutycznie Pracuję w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), podążając za potrzebami klientów opieram się na zaufaniu do ich kompetencji. Korzystam też z technik poznawczo-behawioralnych i systemowych. Postępuję zgodnie ze standardami zawartymi w Kodeksie Etycznym Psychologa.

Nieustannie rozwijam swoje kompetencje, zwłaszcza w zakresie diagnozy i wspierania rozwoju dziecka oraz psychoterapii dzieci i młodzieży. W swojej pracy korzystam z aktualnej wiedzy psychologii, neuropsychologii, teorii więzi. W komunikacji z drugim człowiekiem bliskie jest mi podejście Porozumienia bez Przemocy

W czym pomagam:

Konsultacje i porady dla rodziców

Towarzyszę rodzicom w budowaniu satysfakcjonujących relacji z dziećmi, opracowywaniu efektywnych strategii wychowawczych, rozwijaniu własnych kompetencji rodzicielskich.
Pomagam rozpoznać potrzeby i emocje kryjące się za trudnymi zachowaniami dzieci oraz wybrać działania, które pomogą lepiej zadbać o siebie.
Wspieram rodziców w przygotowaniu dzieci na nadchodzące zmiany, w towarzyszeniu im w sytuacjach trudnych.
Prowadzę także konsultacje dotyczące rozwoju dzieci i możliwości jego wspierania (od okresu niemowlęcego).
Jeśli nie jesteście Państwo pewni czy i jakiej pomocy potrzebujecie Wy i Wasze dziecko  konsultacja pozwoli nam określić Wasze potrzeby i ustalić najkorzystniejszą formę dalszej współpracy.

Wsparcie i terapia dzieci i młodzieży

Pracuję z dziećmi i młodzieżą doświadczającymi trudności adaptacyjnych, emocjonalnych, cierpiącymi na zaburzenia lękowe, depresję, nadpobudliwość psychoruchową, borykającymi się z niską samooceną, niskim poczuciem własnej wartości, trudnościami w relacjach społecznych, stresem szkolnym, doświadczającymi kryzysu (np. rozwód, żałoba).
Terapia dzieci i młodzieży odbywa się przy pełnej współpracy i zaangażowaniu jego rodziców/opiekunów.
Częstość i formę spotkań ustalamy wspólnie na konsultacji.
Prowadzę terapię w nurcie TSR- Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Korzystam również z technik poznawczo-behawioralnych i systemowych.

Szkolenia, warsztaty i treningi.

Szkolenia i warsztaty dla rodziców i nauczycieli w tematyce dotyczącej rozwoju dziecka i możliwości jego wspierania, budowania relacji, komunikacji, strategii wychowawczych, procesów przetwarzania integracji sensorycznej.
Warsztaty dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwijania kompetencji emocjonalnych, komunikacyjnych, radzenia sobie ze stresem oraz treningi umiejętności społecznych.

KONTAKT:

Zapraszam do kontaktu w celu ustalenia terminu spotkania.

               697 171 764

Ul Kulerskiego 11 (budynek Spółdzielni Mieszkaniowej) 1 piętro, lokal 5.

W razie potrzeb możliwość umówienia wizyty domowej.