Psycholog dzieci i młodzieży – mgr Alina Borowska

O mnie

Jestem psychologiem. Od kilkunastu lat pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi prowadząc diagnozę, poradnictwo, konsultację, terapię, treningi umiejętności społecznych, warsztaty i szkolenia.

Jestem specjalistą wczesnego wspomagania rozwoju, edukacji i terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz specjalistą diagnozy i terapii integracji sensorycznej. Zajmuję się diagnozą rozwoju dziecka od okresu niemowlęcego.

Terapeutycznie Pracuję w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), podążając za potrzebami klientów opieram się na zaufaniu do ich kompetencji. Wiele czerpię też z technik poznawczo-behawioralnych i systemowych. Postępuję zgodnie ze standardami zawartymi w Kodeksie Etycznym Psychologa.

Nieustannie rozwijam swoje kompetencje, zwłaszcza w zakresie diagnozy i wspierania rozwoju dziecka oraz psychoterapii dzieci i młodzieży. W swojej pracy korzystam z aktualnej wiedzy psychologii, neuropsychologii, teorii więzi. W komunikacji z drugim człowiekiem bliskie jest mi podejście Porozumienia bez Przemocy (NVC)

Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci, a macierzyństwo stanowi dla mnie inspirację do samorozwoju.

Moje kompetencje

 • Psychologia

  Studia magisterskie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Wczesne wspomaganie, edukacja i terapia dzieci z zaburzeniami rozwojowymi

  Studia podyplomowe, Uniwersytet Gdański

 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach TSR (I i II stopień)

  METODA KIDS' SKILLS – DAM RADĘ, JESTEM Z CIEBIE DUMNY!

  Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (CTSR) w Warszawie

 • Racjonalna Terapia Zachowania RTZ (I stopień)

  Centrum Psychoterapii Integralnej w Poznaniu.

 • Kurs Integracji Sensorycznej (I i II stopnia)

  prowadzony przez L. Klimont, Centrum Terapii Wyspa w Gdańsku

 • diagnoza i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)

  Liczne szkolenia, warsztaty i konferencje dotyczące diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (autyzm , Zespół Aspergera), prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych (TUS), diagnozy funkcjonalnej przy użyciu Profilu Psychoedukacyjnego PEP-R

 • Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży

  "Poza Schematami" w Warszawie

W czym pomagam:

Konsultacje dla rodziców

Towarzyszę rodzicom w budowaniu satysfakcjonujących relacji z dziećmi, opracowywaniu efektywnych strategii wychowawczych, rozwijaniu własnych kompetencji rodzicielskich. Pomagam rozpoznać potrzeby i emocje kryjące się za trudnymi zachowaniami dzieci oraz wybrać działania, które pomogą lepiej zadbać o siebie. Wspieram rodziców w przygotowaniu dzieci na nadchodzące zmiany, w towarzyszeniu im w sytuacjach trudnych. Prowadzę także konsultacje dotyczące rozwoju dzieci i możliwości jego wspierania (od okresu niemowlęcego). Jeśli nie jesteście Państwo pewni czy i jakiej pomocy potrzebujecie Wy i Wasze dziecko konsultacja pozwoli nam określić Wasze potrzeby i ustalić najkorzystniejszą formę dalszej współpracy.

Wsparcie i terapia dzieci i młodzieży

Pracuję z dziećmi i młodzieżą doświadczającymi trudności adaptacyjnych, emocjonalnych, cierpiącymi na zaburzenia lękowe, depresję, nadpobudliwość psychoruchową, borykającymi się z niską samooceną, niskim poczuciem własnej wartości, trudnościami w relacjach społecznych, stresem szkolnym, doświadczającymi kryzysu (np. rozwód, żałoba).
Pracuję terapeutycznie z dziećmi i młodzieżą z Zespołem Aspergera, zarówno w kontakcie indywidualnym jak i prowadząc treningi umiejętności społecznych TUS (aktualnie brak grupy).
Terapia dzieci i młodzieży odbywa się przy pełnej współpracy i zaangażowaniu jego rodziców/opiekunów.
Częstość i formę spotkań ustalamy wspólnie na konsultacji.
Prowadzę terapię w nurcie TSR- Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. W dużej mierze korzystam również z technik poznawczo-behawioralnych i systemowych.

Szkolenia, warsztaty i treningi.

Szkolenia i warsztaty dla rodziców i nauczycieli w tematyce dotyczącej rozwoju dziecka i możliwości jego wspierania, budowania relacji, komunikacji, strategii wychowawczych, procesów przetwarzania integracji sensorycznej.
Warsztaty dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwijania kompetencji emocjonalnych, komunikacyjnych, radzenia sobie ze stresem oraz treningi umiejętności społecznych.

KONTAKT:

Zapraszam do kontaktu w celu ustalenia terminu spotkania.

                 697 171 764
          ul. Kulerskiego 11
                    1 piętro
                     lokal 5

(budynek Spółdzielni Mieszkaniowej)

W razie potrzeb

 •  konsultacje on-line
 •  wizyty domowe.