Ready to begin your journey?

Feel free to look around

O mnie

Jestem psychologiem. Od kilkunastu lat pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi prowadząc diagnozę, poradnictwo, konsultację, terapię, treningi umiejętności społecznych, warsztaty i szkolenia.

Terapeutycznie Pracuję w nurcie terapii poznawczo- behawioralnej. Podążając za potrzebami klientów opieram się na zaufaniu do ich kompetencji. Swoją pracę poddaję superwizji.

Jestem również specjalistą wczesnego wspomagania rozwoju, edukacji i terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz specjalistą diagnozy i terapii integracji sensorycznej. Zajmuję się diagnozą rozwoju dziecka od okresu niemowlęcego. Nieustannie rozwijam swoje kompetencje, zwłaszcza w zakresie psychoterapii oraz diagnozy i wspierania rozwoju dziecka. Aktualnie w trakcie czteroletniej szkoły psychoterapii poznawczo- behawioralnej „Crescentia”.

Postępuję zgodnie ze standardami zawartymi w Kodeksie Etycznym Psychologa. W swojej pracy korzystam z aktualnej wiedzy psychologii, neuropsychologii, teorii więzi. W komunikacji z drugim człowiekiem bliskie jest mi podejście Porozumienia bez Przemocy (NVC)

Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci, a macierzyństwo stanowi dla mnie inspirację do samorozwoju.

Moje kompetencje

 • Psychologia

  Studia magisterskie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • W TRAKCIE CZTEROLETNIEJ SZKOŁY PSYCHOTERAPII POZNAWCZO- BEHAWIORALNEJ

  Szkoła Psychoterapii Crescentia w Toruniu

 • KURS PSYCHOTerapiI poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży

  "Poza Schematami" w Warszawie

 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach TSR (I i II stopień)

  METODA KIDS' SKILLS – DAM RADĘ, JESTEM Z CIEBIE DUMNY!

  Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (CTSR) w Warszawie

 • Racjonalna Terapia Zachowania RTZ (I stopień)

  Centrum Psychoterapii Integralnej w Poznaniu.

 • Wczesne wspomaganie, edukacja i terapia dzieci z zaburzeniami rozwojowymi

  Studia podyplomowe, Uniwersytet Gdański

 • Kurs Integracji Sensorycznej (I i II stopnia)

  prowadzony przez L. Klimont, Centrum Terapii Wyspa w Gdańsku

 • diagnoza i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)

  Liczne szkolenia, warsztaty i konferencje dotyczące diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (autyzm , Zespół Aspergera), prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych (TUS), diagnozy funkcjonalnej przy użyciu Profilu Psychoedukacyjnego PEP-R

W czym pomagam:

Konsultacje dla rodziców

Towarzyszę rodzicom w budowaniu satysfakcjonujących relacji z dziećmi, opracowywaniu efektywnych strategii wychowawczych, rozwijaniu własnych kompetencji rodzicielskich. Pomagam rozpoznać potrzeby i emocje kryjące się za trudnymi zachowaniami dzieci oraz wybrać działania, które pomogą lepiej zadbać o siebie. Wspieram rodziców w przygotowaniu dzieci na nadchodzące zmiany, w towarzyszeniu im w sytuacjach trudnych. Prowadzę także konsultacje dotyczące rozwoju dzieci i możliwości jego wspierania (od okresu niemowlęcego). Jeśli nie jesteście Państwo pewni czy i jakiej pomocy potrzebujecie Wy i Wasze dziecko konsultacja pozwoli nam określić Wasze potrzeby i ustalić najkorzystniejszą formę dalszej współpracy.

Pierwsza wizyta
140
 • Czas trwania spotkania 60 minut

Kolenja wizyta

120
 • Czas trwania spotkania 50 minut

Wsparcie i terapia psychologiczna

Pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi doświadczającymi trudności adaptacyjnych, emocjonalnych, cierpiącymi na zaburzenia lękowe, depresję, borykającymi się z niską samooceną, niskim poczuciem własnej wartości, trudnościami w relacjach , doświadczającymi kryzysu.
Terapia dzieci i młodzieży odbywa się przy współpracy i zaangażowaniu jego rodziców/opiekunów.
Częstość i formę spotkań ustalamy wspólnie na konsultacji.
Prowadzę terapię w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Wizyta
120
 • Czas trwania spotkania 50 minut

Szkolenia, warsztaty i treningi.

Szkolenia i warsztaty dla rodziców i nauczycieli w tematyce dotyczącej rozwoju dziecka i możliwości jego wspierania, budowania relacji, komunikacji, strategii wychowawczych, procesów przetwarzania integracji sensorycznej.
Warsztaty dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwijania kompetencji emocjonalnych, komunikacyjnych, radzenia sobie ze stresem oraz treningi umiejętności społecznych.

KONTAKT:

Zapraszam do kontaktu w celu ustalenia terminu spotkania.

                 697 171 764
          ul. Kulerskiego 11
                    1 piętro
                     lokal 5

(budynek Spółdzielni Mieszkaniowej)

W razie potrzeb spotkania mogą odbyć się w formie on-line

Z uwagi na charakter pracy nie zawsze mogę odebrać telefon. W miarę możliwości staram się oddzwaniać, zawsze odpowiadam na wiadomość SMS z prośbą o kontakt.